Κάλεσμα

Προδιαγραφές

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Το εγχείρημα του Rebel, στόχο έχει την παροχή άμεσης ενεργής, έγκαιρης και αξιόπιστης μετάφρασης θεωρητικών αναλυτικών κειμένων για τους σκοπούς του ανταγωνιστικού κινήματος. Στα πλαίσια αυτά οι μεταφράσεις των προτεινόμενων κειμένων επιθυμούμε να χαρακτηρίζονται από όσο το δυνατό πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν είμαστε επαγγελματίες μεταφραστές και η διεκπεραίωση των μεταφράσεων γίνεται χωρίς κανένα ατομικό όφελος και χωρίς να υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, ωστόσο θεωρούμε κομβικής σημασίας την ποιότητα της απόδοσης των νοημάτων όλων των προς μετάφραση κειμένων.

Οι βασικές απαιτήσεις - προδιαγραφές των μεταφράσεων οι οποίες επιθυμούμε να τηρούνται είναι οι εξής:

  • συνοχή στην υφή και δομή του λόγου
  • ομοιογένεια ορολογίας
  • τήρηση ορθογραφικών, γραμματικών & συντακτικών κανόνων
  • ενιαία μορφοποίηση κειμένου
  • τεκμηριωμένες υποσημειώσεις για όρους, ονόματα, έννοιες

Κάθε κείμενο πριν δημοσιευθεί ελέγχεται από την διαχειριστική ομάδα λειτουργίας του Rebel, η οποία ενδέχεται να προβεί σε διορθώσεις αν κριθεί αναγκαίο. Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με το κείμενό που επιλέξατε να μεταφράσετε μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Επισυνάπτοντας μια λίστα με απορίες ή ένα ήδη μεταφρασμένο κομμάτι του κείμενο θα μπορούσατε, από την πλευρά σας, να συνδράμετε στο να αποφευχθεί η μετάφραση της ίδιας λέξης με διαφορετικό τρόπο από ότι σε προηγούμενες μεταφράσεις.

Στα πλαίσια της διευκόλυνσης των μεταφράσεων υπάρχουν ανοιχτά λογισμικά προγράμματα αυτόματης μετάφρασης των οποίων η χρήση θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει την χειροποίητη μετάφραση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο βοηθητικά.

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης