Κάλεσμα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Όνομα πηγών, αναφορών Website
AAAARG http://a.aaaarg.org/
Abolishing Borders from Below http://www.abb.hardcore.lt/joomla/index.php
Adbusters http://www.adbusters.org/
Antipode http://www.antipode-online.net/
Anarchist news dot org http://anarchistnews.org/
Aufheben http://www.aufheben.org/
Autonomedia http://interactivist.autonomedia.org/
Borderlands http://www.borderlands.net.au/index.html
Class and Capital http://www.cseweb.org.uk/curr.shtml
Critical Art Ensemble http://www.critical-art.net/
Ctheory.net http://www.ctheory.net/home.aspx
Culture Machine http://www.culturemachine.net/index.php/cm/index
Edu-factory http://www.edu-factory.org/edu15/
e-flux http://www.e-flux.com/
Eipcp http://eipcp.net/
Endnotes http://endnotes.org.uk/
Ephemera http://www.ephemeraweb.org/
Fibreculture http://journal.fibreculture.org/
Frieze http://www.frieze.com/magazine/
Generation Online http://www.generation-online.org/
Jungle World http://jungle-world.com/
Infoxoa http://www.infoxoa.org/
Korotonomedya http://www.korotonomedya.net/kor/index.php?en
Krisis http://www.krisis.org/
Libertarian Community (Libcom) http://libcom.org/
Make Worlds http://makeworlds.org/
Multitudes http://multitudes.samizdat.net/
Mute http://www.metamute.org/
New left review http://newleftreview.org/
Prole Info http://www.prole.info/
Prol-Position http://www.prol-position.net/
Reclamations http://reclamationsjournal.org/index.html
Re-public http://www.re-public.gr/
Republicart http://www.republicart.net/index.htm
Riff Raff http://www.riff-raff.se/
Simiotext(e) http://www.semiotexte.com/
The Commoner http://www.commoner.org.uk/index.php?p=69
Theorie Communiste http://theoriecommuniste.communisation.net/?lang=en
Theory kit http://kit.kein.org/
Turbulence http://turbulence.org.uk/
TWN women and gender http://www.twnside.org.sg/women.htm
Voices of Resistance of Occupied London http://www.occupiedlondon.org/
Wildcat http://www.wildcat-www.de/index.htm
Zinelibrary http://zinelibrary.info/
Znet http://www.zmag.org/znet/

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης