Κάλεσμα

Ενότητα: Αγώνες

Δείτε τα προς μετάφραση κείμενα στην κατηγορία αυτή.

Σκέψεις για το εκπαιδευτικό εργοστάσιο και τον γνωσιακό καπιταλισμό

Περίληψη

Ενόψει της συζήτησης γύρω από το "εκπαιδευτικό εργοστάσιο" θέλουμε να μοιραστούμε μερικούς συλλογισμούς σχετικά με δύο έννοιες που τέθηκαν στο επίκεντρο της κουβέντας: το εκπαιδευτικό εργοστάσιο και τον γνωσιακό καπιταλισμό. Η κεντρική ιδέα που προωθείται μέσα από την κουβέντα περί "εκπαιδευτικού εργοστασίου" μας βρίσκει σύμφωνους: ό,τι παλιότερα ήταν το εργοστάσιο, σήμερα είναι το πανεπιστήμιο. Όπως κάποτε το εργοστάσιο ήταν ένα ιδανικό πεδίο αγώνα μεταξύ εργατών και καπιταλιστών, έτσι τώρα το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος - κλειδί σύγκρουσης, εκεί όπου το ποιος κατέχει τη γνώση, το πώς αναπαράγεται το εργατικό δυναμικό και το πώς διαμορφώνονται οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί συσχετισμοί, αποτελούν διακύβευμα. Αυτό σημαίνει πως το πανεπιστήμιο δεν είναι απλά ένας ακόμη θεσμός που υπόκειται σε κυριαρχικό και κυβερνητικό έλεγχο, μα ένα κρίσιμο πεδίο στο οποίο κερδίζονται ή χάνονται ευρύτεροι κοινωνικοί αγώνες.

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Εμείς επισφαλείς;

Περίληψη

Είναι λίγοι αυτοί που δεν γνωρίζουν ότι ένα ολοένα και αυξανόμενο ποσοστό του εργατικού δυναμικού απασχολείται σε δουλειές περιοδικά και ακανόνιστα. Δεν θα ήθελα, όμως, να ασχοληθώ ακόμα με τη βαρύτητα και το περιεχόμενο του οφθαλμοφανούς, μ’ αυτά τα χιλιοειπωμένα συμπερασμάτα τα οποία επιβεβαιώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας την ανακάλυψη και την κυκλοφορία της επισφαλότητας και οριοθετούν το αξιωματικό πεδίο αυτής της αναμφισβήτητης ανακάλυψης. Θα ήθελα, αντίθετα, να εξετάσω ένα τμήμα της γραμματικής που χρησιμοποιείται σ’ αυτές τις συζητήσεις. Με τη γραμματική μορφή του ουσιαστικού, η «επισφαλότητα» είναι και περισσότερο «βαρειά» ως έννοια και λιγότερο σαφής απ’ ότι τα περισσότερα ουσιαστικά. Αν μπορούμε να πούμε κάτι με βεβαιότητα για την επισφαλότητα, είναι ότι ως έννοια «αμφιρρέπει». Για αρχή, μπορούμε να δώσουμε έμφαση σε μερικές από τις αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος της συζήτησης για την επισφαλή εργασία. Μερικές από αυτές τις αντιθέσεις εντοπίζονται κάτω από διάφορες παροδικές επικεφαλίδες που θέτουν το πλαίσιο για τη διακύμανση μεταξύ ρύθμισης και απορρύθμισης, οργάνωσης και διασποράς, ομογενοποιημένου και απτού χρόνου, εργασίας και ζωής.

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σχετικά με το νόημα των κοινών

Περίληψη

Πέρα από τις Αγορές και τα Κράτη: το commoning ως μια συλλογική πρακτική. Μια δημόσια συζήτηση των An Architektur με τον Massimo De Angelis και τον Σταύρο Σταυρίδη. Τα κοινά δεν είναι απλώς πόροι τους οποίους μοιραζόμαστε – για να αντιληφθούμε τα κοινά πρέπει να συμπεριλάβουμε τρία πράγματα την ίδια στιγμή. Πρώτα απο όλα τα κοινά περιλαμβάνουν κάποιου είδους κοινούς πόρους (pooled resources), (κοινές δεξαμενές ή κοινές πήγες ή κοινά αποθέματα), οι οποίες γίνονται αντιληπτές ως μη εμπορικά (non-commodified) μέσα για την εκπλήρωση των αναγκών των ανθρώπων. Δεύτερον, τα κοινά οπωσδήποτε δημιουργούνται και διατηρούνται απο κοινότητες (communities). Οι κοινότητες είναι σύνολα απο commoners, οι οποίοι μοιράζονται αυτές τις πήγες, τους κοινούς πόρους, και καθορίζουν οι ίδιοι και για αυτούς τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους παρέχεται πρόσβαση και χρήση στους κοινούς πόρους. Οι κοινότητες, ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να δεσμεύονται χωρικά σε μια τοποθεσία, μπορούν να λειτουργούν και σε διατοπικές σφαίρες. Επίσης δεν θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές ως ομοιογενείς στα πολιτιστικά και στα υλικά χαρακτηριστικά τους. Επι πρόσθετα σε αυτά τα δυο στοιχεία – τους κοινούς πόρους και τις κοινότητες- το τρίτο και πιο σημαντικό στοιχείο για να αντιληφθούμε τα κοινά είναι το ρήμα «to common» (κοινωνώ, μοιράζομαι), πρόκειται για την κοινωνική διαδικασία η οποία δημιουργεί και αναπαράγει τα κοινά.

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Οι φεμινίστριες χρειάζονται τις εργάτριες του σεξ όσο και τo κίνημα των εργατριών του σεξ χρειάζεται το φεμινισμό

Περίληψη

Εισήγηση της feminist fightback στο αγγλικό φόρουμ Sex Worker Open University στις 1/4/2009, με θέμα τις σχέσεις του κινήματος στην εργασία στη βιομηχανία του σεξ και του φεμινιστικού κινήματος.

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

28 Θέσεις για την Ταξική Κοινωνία

Περίληψη

"Με τις '28 Θέσεις για την Ταξική Κοινωνία' σκιαγραφούμε τις αλλαγές που έχουν ιστορικά υποστεί οι έννοιες προλεταριάτο, ταξική πάλη, επανάσταση, δίχως όμως να χάσουν την εγκυρότητά τους. […] Μια σημαντική έλλειψη αναμφίβολα αποτελεί το γεγονός ότι απουσιάζει η έννοια της κρίσης, κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές στα σημεία που επιχειρούμε να συλλάβουμε τις τωρινές μεταβολές στις ταξικές σχέσεις. Στις 'Θέσεις' εκτίθεται το προσωρινό αποτέλεσμα της συλλογικής μας αυτοκατανόησης. Τις δημοσιεύουμε με την ελπίδα να ξεκινήσει μια ανταλλαγή απόψεων με ανθρώπους που παλεύουν με παρόμοια ερωτήματα." Από το Editorial του 1ου τεύχους του περιοδικού Kosmoprolet.

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Ο Κομμουνισμός Είναι η Υλική Ανθρώπινη Κοινότητα: Ο Αμαντέο Μπορντίγκα Σήμερα

Περίληψη

Ο Λόρεν Γκόλντνερ ξεκινώντας από το έργο και τη ζωή του Ιταλού κομμουνιστή Αμαντέο Μπορντίγκα (1889-1970) οδηγείται σε μια κριτική αποτίμηση του 'κλασικού' εργατικού κινήματος του 20ου αιώνα, και σε μια εξέταση της σημασίας που έχει η μετάβαση στην 'πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο' για το σύγχρονο επαναστατικό κίνημα.

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Συμβολή σε μια Κριτική της Πολιτικής Αυτονομίας

Περίληψη

Το 'troploin' είναι μια περιοδική έκδοση των Ζιλ Ντωβέ και Καρλ Νεζίκ. Σε αυτό το κείμενο ασκούν κριτική στην (αμεσο)δημοκρατική ιδεολογία, και συζητούν, μέσα από μια ανασκόπηση των απόψεων που αναπτύχθηκαν στο προλεταριακό κίνημα γύρω από τη μορφή οργάνωσης, τη σφαίρα της πολιτικής και την εξουσία, τη θέση και τη σημασία της αυτονομίας και της συλλογικής λήψης αποφάσεων.

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Ετεροσεξισμός, Παραγνώριση και Καπιταλισμός Μια απάντηση στη Judith Butler

Περίληψη

Το κείμενο αυτό είναι μια απάντηση στο κείμενο το «Απλώς πολιτισμικό» της Judith Butler που παρουσιάστηκε αρχικά ως διάλεξη σε συζήτηση ολομέλειας με τίτλο Locations of power [«Τόποι της εξουσίας»] στο πλαίσιο του συνεδρίου Rethinking Marxism στο Amherst της Μασαχουσέτης το Δεκέμβριο του 1996. Ακολούθως δημοσιεύτηκε και στο Social Text, αριθ, 52-3, φθινόπωρο/χειμώνας 1997, συνοδευόμενο και από την απάντηση της Nancy Fraser, αλλά και στο αγγλικό περιοδικό New Left Review (τ. 227, Ιαν./Φεβ. 1998) χωρίς να συνοδεύεται από την απάντηση της Fraser. Η ελληνική μετάφραση του κειμένου της Butler έγινε από την τελευταία αυτή έκδοση από τον Άκη Γαβριηλίδη, και δημοσιεύτηκε στο τεύχος 93 (Οκτώβρης-Δεκέμβρης 2005) του περιοδικού Θέσεις [http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=912&Itemid=29]. Από την απάντηση της Fraser ωστόσο ο σύντροφος Γαβριηλίδης δεν μπήκε στον κόπο να μεταφράσει παρά τον τίτλο [και να κάνει ένα σχόλιο πάνω στον τίτλο του βιβλίου της Nancy Fraser, Justice Interruptus: Ο τίτλος του βιβλίου αυτού προφανώς αποτελεί κάποιου είδους λογοπαίγνιο? κατά λέξη σημαίνει «διακεκομμένη (ανολοκλήρωτη) δικαιοσύνη», αλλά η συγκεκριμένη διατύπωσή της παραπέμπει στην έκφραση «διακεκομμένη συνουσία» (coitus interruptus), η οποία είναι η μόνη άλλη περίπτωση χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου λατινικού όρου στα αγγλικά.], γι’ αυτό και θα πρέπει να αρκεστούμε στη δική μου ταπεινή μετάφραση.

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Η Κίνα σε Κρίση:Αιτία Πανικού?

Περίληψη

'Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, με πληθυσμό 1,3 δις και ως τώρα η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία. Μέσα από το οικονομικό άνοιγμα και την εκβιομηχάνιση των δεκαετιών του ’80 και του ’90 η Κίνα έγινε η ‘γραμμή συναρμολόγησης του κόσμου’, είναι τμήμα της παγκόσμιας αλυσίδας παραγωγής και κυκλοφορίας, και έχει το ρόλο ‘παγκόσμιου παίχτη’ στις επενδύσεις και το συνάλλαγμα. Πάνω από 20 χρόνια τώρα, η τεράστια διαδικασία εκβιομηχάνισης έχει εκτοπίσει εκατομμύρια μεταναστών εργατών από την εξοχή στις πόλεις και σε ειδικές οικονομικές ζώνες όπου δουλεύουν σε εργοστάσια, σε κατασκευές, σαν οικιακοί βοηθοί κλπ. Μετά το 2003 οι αγώνες τους έχουν αποκτήσει ορμή και έχουν θέσει το καθεστώς του κομμουνιστικού κόμματος υπό πίεση. Η παρούσα οικονομική κρίση ανατρέπει ξανά τις κοινωνικές σχέσεις στην Κίνα. Το κομμουνιστικό κόμμα προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες. Εάν αποτύχει, αυτό μπορεί να αποδυναμώσει και πιθανώς να αποσυνθέσει το καθεστώς και την κυριαρχία του κεφαλαίου στην Κίνα, με σημαντικές συνέπειες για το υπόλοιπου του κόσμου. Αυτό το άρθρο περιγράφει την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ της κρίσης και της ταξικής πάλης στην Κίνα τις προηγούμενες δύο δεκαετίες και της παρούσας ανάπτυξης. Εστιάζει στην κατάσταση στις πόλεις, ιδιαίτερα σ’ αυτή των εργατών που μετανάστευσαν εκεί.'

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Το αόρατο φράγμα

Περίληψη

Μπορεί αυτός ο αγώνας να μην ήταν πραγματικά μαζικός, αλλά ήταν ενοποιητικός, ξεπέρασε τις εσωτερικές αντιφάσεις της περιόδου φθινόπωρο 2005/ άνοιξη 2006 στη Γαλλία. Ο ενστερνισμός από πολλούς άλλους, εκτός των «οργισμένων» ή των «άμεσων διαδηλωτών», της επιθετικότητάς τους απέναντι στους μπάτσους που γίνονται αντιληπτοί σαν «στρατός κατοχής», και η ηχώ που μπόρεσε να έχει σχεδόν παντού, είναι δυνατόν να δείξει ότι αυτό που διακυβεύεται στην Ελλάδα, σε εκείνη τη σύγκρουση, αναγνωρίζεται ευρέως σε ολόκληρο τον κόσμο· ότι η κατάσταση των ελλήνων προλετάριων αποτελεί μια γενική κατάσταση αυτή την ιδιαίτερη χρονική στιγμή όπου η κρίση αναγγέλλεται ευρέως και όπου οι συγκεκριμένες συνέπειές της γίνονται αισθητές παντού. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας κοινής θέσης εντός της σχέσης εκμετάλλευσης, η οποία δεν ολοκληρώθηκε στις ταραχές στην Ελλάδα, αλλά της οποίας η δυναμική στο εσωτερικό της πάλης των τάξεων έχει τεθεί: κατάργηση του κεφαλαίου και κατάργηση του προλεταριάτου ως τάξης μέσα από την ταξική του δράση. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα”. Το κείμενο “Το αόρατο φράγμα” (Le Plancher de Verre) απότελεί την ανάλυση της Théorie Communiste για την εξέγερση του Δεκέμβρη 2008 στην Ελλάδα. Το κείμενο περιλαμβάνεται, μαζί με ντοκουμέντα από την Ελλάδα, στο βιβλίο: Théo Cosme, «Les émeutes en Grèce», εκδ. Senonevero, Μασσαλία 2009.

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης