Κάλεσμα

Ενότητα: Γεωπολιτική

Δείτε τα μεταφρασμένα κείμενα στην κατηγορία αυτή.

A Critique of NGOism

Περίληψη

“Counting marketable achievements such as how many leaflets were distributed, or the quantity of funds raised, prevents us from reflecting on what changes have been achieved, or the strength of our resistance to corporates or government, or, more realistically, from analysing our effectiveness long- term in a struggle against power that isn’t meant to come with quarterly ‘successes.’

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Welcome to postnormal times

Περίληψη

Ό,τι ως τώρα ήταν «κανονικό» έχει εξατμιστεί. Έχουμε εισέλθει στους μετακανονικούς καιρούς, την ενδιάμεση περίοδο όπου οι παλιές ορθοδοξίες έχουν πεθάνει, οι καινούργιες δεν έχουν ακόμη αναδυθεί και τίποτε δεν φαίνεται να έχει νόημα. Για να σχηματίσουμε μιαν άποψη για το άμεσο μέλλον, οφείλουμε να κατανοήσουμε τη σημασία αυτής της μεταβατικής περιόδου η οποία χαρακτηρίζεται από τρία C: πολυπλοκότητα (complexity), χάος (chaos) και αντιφάσεις (contradictions). Οι τρεις αυτές δυνάμεις ωθούν και συντηρούν τους μετακανονικούς καιρούς, οδηγώντας σε αβεβαιότητα και διαφορετικούς τύπους άγνοιας που καθιστούν την λήψη αποφάσεων προβληματική και αυξάνουν τους κινδύνους για τα άτομα, την κοινωνία και τον πλανήτη. Σύμφωνα με το άρθρο, οι μετακανονικοί καροί απαιτούν να εγκαταλείψουμε τις ιδέες «του ελέγχου και της διοίκησης» και να επαναστοχαστούμε πάνω στις έννοιες της προόδου, του εκσυγχρονισμού και της αποδοτικότητας. Ο δρόμος προς τα μπρος πρέπει να βασίζεται στις αρετές της ταπεινότητας, της μετριοφροσύνης και της υπευθυνότητας, οι οποίες είναι απαραίτητες για μια ζωή μέσα στην αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και την άγνοια. Πρέπει να φανταστούμε τους εαυτούς μας έξω από τους μετακανονικούς καιρούς και μέσα σε νέα εποχή κανονικότητας – εξοπλισμένους με ηθική πυξίδα και ένα ευρύ φάσμα οραμάτων παρμένων από την πλούσια ποικιλία των ανθρώπινων κουλτουρών.

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Beyond Tradition: The Flaws of a ‘Neo-Capitalist Post-Democracy’

Περίληψη

The tradition of all dead generations weighs like a nightmare on the brains of the living. – Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852) The quote above comes from Karl Marx’s critique of the French President turned Emperor Napoleon III, the nephew of the French Emperor of the early eighteenth century. Napoleon III was democratically elected president of the Second French Republic before leading a coup d’état to become the Emperor of the Second French Empire. Marx’s abrasive critique of Napoleon III’s rise to power is, in my opinion, one of Marx’s best writings. One of the major problems he had with Napoleon III and the Second French Empire was that it appealed to French tradition of the Napeolonic Era, which French people adorned as a time of its great power and influence. Napoleon III lacked the leadership skills of his uncle, but he shared the name and appealed to that tradition, which gave him credibility with many French. Marx’s point was that — in a time of revolutionary distress — instead of embracing progressive or radical change, the French people and Napoleon III looked to the past to find names, symbols, imagery, that provided nostalgia for a supposed better time. In short, traditions of past generations haunt the beliefs of the living generation who cling to symbols of the past to find comfort during times of change. Marx’s quote relates to and can explain many conservative beliefs that continue to look to the past to resolve political problems.

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης