Κάλεσμα

Σύνολο κειμένων από Σπύρος 1

Το μέλλον των κοινών

Περίληψη

Ανάλυση του David Harvey για το ζήτημα της διαχείρισης των κοινών και των περιφράξεων. Μελετάει τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και τις παγίδες υπερ της ιδιωτικοποίησης, υπερ του κράτους και υπερ των συλλογικών μορφών διαχείρισης όπως επίσης και τις φιλελεύθερες και τις μαρξιστικές απόψεις.

διαβάστε όλο το κείμενο εκτύπωση κειμένου

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης