Κάλεσμα

Σύνολο κειμένων από mpir 57

Η κρίση του μέτρου στην τέχνη. Μια συνέντευξη με τον Paolo Virno.

Περίληψη

Μια Ελαστικοποιημένη Ύπαρξη Ο Ευάλωτος Δημόσιος Τομέας Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διεθνής ρητορική αναφορικά με την έννοια επισφάλεια {precarity} ή αστάθειας ή προσωρινότητα {precariousness}, που ωθείται τόσο από τις ευρωπαϊκές κοινωνικές μετακινήσεις, ενώ παράλληλα απασχολεί και πολιτικούς φιλοσόφους όπως ο Paolo Virno. Η επισφάλεια {precarity} αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των προσωρινών και ελαστικών συμφωνιών, συνθηκών και σχέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου, χαρακτηρίζεται από αδυναμία προβλεπτικότητας και ασφάλειας για παρόν και μέλλον. Καθορίζει τις συνθήκες διαβίωσης ολοένα διευρυνόμενων ομάδων στην κοινωνία. Πρόκειται για μια συνθήκη εργασιακών σχέσεων, η οποία εμφανίζεται ταυτόχρονα σε πολλές θέσεις μέσα στην κοινωνία, ως συνεπεία του νεοφιλελεύθερου και των επιταγών της μεταφορντικής οικονομίας. Η μεταφορντική οικονομία χαρακτηρίζεται από διόγκωση του τριτογενούς τομέα παραγωγής (άυλη παραγωγή), όπου δίνεται έμφαση στην παραγωγή πληροφοριών, υπηρεσιών και απαιτείται διαρκής ευελιξία . Το ίδιο πράγμα ισχύει για το δημιουργικό/παραγωγικό τομέα: η ευέλικτη παραγωγή και η μεταφορά [outsourcing] εργασίας, συνιστούν χαρακτηριστικές πτυχές της οικονομίας/εμπορίου υπηρεσιών. Τέτοιες συνθήκες μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολιτισμικό επίπεδο, όπως η τέχνη, η κουλτούρα και η επικοινωνία.

διαβάστε όλο το κείμενο εκτύπωση κειμένου

Η Κομμουνιστικοποίηση του Πλήθους: Συνεργατική και Συλλογική Εργασία

Περίληψη

Μια συνέντευξη με τον Paolo Virno (από τον Alexei Penzin) // Η Κομμουνιστικοποίηση του Πλήθους: Συνεργατική και Συλλογική Εργασία Ο Paolo Virno, ένας από τους πιο ριζοσπαστικούς και ανατρεπτικούς ελπιδοφόρους στοχαστές της μετα-εργατικής (postoperaist) ανατρεπτικής πολιτικής και πνευματικής παράδοσης. Από τους σύγχρονους ετερόδοξους και αιρετικούς σύγχρονους μαρξιστές, ο μετα-φορντισμός{1} (postoperaismo) εντοπίζεται στο επίκεντρο των διαλέξεων και συζητήσεων της σύγχρονης φιλοσοφίας.

διαβάστε όλο το κείμενο εκτύπωση κειμένου

ΖΩΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Περίληψη

Κατά την επιστροφή μου στην πόλη του Μάαστριχτ, τον Ιανουάριο του 2010, μετά από μια διετή απουσία, καθώς βρισκόμουν στη Μόσχα καλύπτοντας τις απαιτήσεις μιας έρευνας (αναφορικά με το συσχετισμό των ζώων και της φιλοσοφίας) για την Ακαδημία Jan Van Eyck, μου προέκυψε ως αναγκαιότητα η ιδέα οργάνωσης ενός κοινοτικού σεμιναρίου (στο Μάαστριχτ). Προϋπήρχε ένα χρονοδιάγραμμα εικοσιτετράωρου σεμιναρίου, του οποίου διοργανωτές ήταν η κολεκτίβα Chto Delat και το Σοσιαλιστικό Κίνημα Vpered, στο Nizhny Novgorod. Παράλληλα, οι ίδιοι σχηματισμοί, με αφορμή την Πρωτομαγιά, προγραμμάτιζαν ένα φόρουμ το οποίο θα εστίαζε στην δημιουργικότητα των εργατών της Μόσχας, και θα διαρκούσε σαρανταοκτώ ώρες.

διαβάστε όλο το κείμενο εκτύπωση κειμένου

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης