Κάλεσμα

Σύνολο κειμένων από Nightcrawler 2

ΟΝΕ και Ταξική Πάλη

Περίληψη

Το κείμενο "Class and EMU" περιέχεται στο 5ο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού The Commoner, με θέμα τις «Κρίσεις». Ο συγγραφέας περιγράφει με σύντομο αλλά περιεκτικό τρόπο τους θεσμούς, τους κανονισμούς και τα όρια της ΟΝΕ, αντιμετωπίζοντας την όχι ως θεσμό ιμπεριαλιστικής προσταγής, αλλά ως μηχανισμό προστασίας και θεσμικής θωράκισης του συνολικού κεφαλαίου κάθε κράτους-μέλους απέναντι στις διεκδικήσεις των εργατικών τάξεων της Ευρώπης. Πέρα από τις όποιες διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν με κάποιες από τις θέσεις του συγγραφέα, το κείμενο είναι χρήσιμο (χωρίς βέβαια να αρκεί από μόνο του) για όποιον/α θέλει να κατανοήσει κριτικά το ζήτημα «κρίση της ευρωζώνης και ΟΝΕ» μέσα από θέσεις ταξικές-διεθνιστικές και όχι οικονομίστικες ή εθνικιστικές, όπως είναι (δυστυχώς) ο κανόνας.

διαβάστε όλο το κείμενο εκτύπωση κειμένου

Χρήμα και Ταξική Πάλη

Περίληψη

Σε μια εποχή και μια κοινωνική συνθήκη όπου πληθαίνουν και καθίστανται κυρίαρχες ως ένα βαθμό οι αναλύσεις που καταγγέλλουν τον «παρασιτικό» χρηματοπιστωτικό τομέα και υπερασπίζονται την παραγωγική οικονομία, η χρησιμότητα του συγκεκριμένου κειμένου έγκειται στο γεγονός ότι προσπαθεί να συνδέσει την διόγκωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη φυγή του κεφαλαίου στη σφαίρα του χρήματος με την σε εξέλιξη ταξική πάλη. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς δείχνουν ότι η επέκταση της πίστωσης και του χρέους είναι από τη μία έκφραση και μορφή εμφάνισης της ανυποταξίας της εργασίας, και από την άλλη προσπάθεια του κεφαλαίου να χειριστεί αυτήν την ανυποταξία και να την υπάγει στον κύκλο της διευρυμένης αναπαραγωγής του. Το κείμενο αυτό περιέχεται στο συλλογικό τόμο Global Capital, National State and the Politics of Money, London: Macmillan (1995) μαζί με άλλα κείμενα των ίδιων συγγραφέων (και όχι μόνο).

διαβάστε όλο το κείμενο εκτύπωση κειμένου

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης