Κάλεσμα

Το Διπλό Οδόφραγμα και το Γυάλινο Δάπεδο

Περίληψη

"Δουλειά τα πρωινά, «εξέγερση» τη νύχτα." (1) Αυτοί είναι οι ημερήσιοι όροι μέσα τους οποίους φανερώνονται οι αντιφάσεις της εξέγερσης του 2008 στην Ελλάδα – η νύχτα ενάντια στη μέρα, η εξέγερση ενάντια στην εργασία. Η φόρμουλα εμφανίζεται σε ένα κείμενο που εκδόθηκε από τους "συναδέλφους επισφαλείς εργαζομένους από την κατειλημμένη ΑΣΟΕΕ," το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτοί οι επισφαλείς εργαζόμενοι μπόρεσαν να εμποδίσουν την οικονομική και τη επιχειρηματική Τάξη στο επίπεδο της ιδεολογίας, στο επίπεδο της αναπαραγωγής του στο πανεπιστήμιο, αλλά η οικονομία σαν τόπος παραγωγής αξίας παρέμεινε σχετικά αμετάβλητος.....

διαβάστε όλο το κείμενο εκτύπωση κειμένου

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης