Κάλεσμα

Autonomous Self-Organization and Anarchist Intervention: A Tension in Practice

Περίληψη

Introduction: a few definitions and explanations Autonomous self-organization Anarchist intervention Some Historical and Current Situations Italy 1970’s Spain 1976–1979 Comiso, Sicily 1982–3 Albania 1997 Bolivia 2000 — present Kabyle region, Algeria 2001 — present Argentina 2001 — ? Basilicata, Italy, November 2003 Wildcat strikes in Italy, Winter 2003–4 A few significant features The Situation in the US The absence of a social movement Two examples of the problem Conclusion

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σελίδα 1 από 1

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης