Κάλεσμα

The Gender Rift in Communisation

Περίληψη

In a contested 'swerve' in debates around communisation, issues of gender, class and race are coming to the fore. Reviewing key texts in this debate, P. Valentine discusses the material basis of the gender distinction in capitalism, and its centrality to class exploitation

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σελίδα 1 από 1

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης