Κάλεσμα

Ο Σίσυφος και η Εργασία της Φαντασίας: Αυτονομία, Πολιτιστική Παραγωγή και οι Αντινομίες της Αυτοδιαχείρισης των Εργατών

Περίληψη

Εγχειρήματα εργατικής αυτοδιαχείρισης. Η μελέτη αυτών , μέσω παραδείγματων, η κριτική σε αυτά, η λειτουργία τους εντός συνθηκών καπιταλιστικής παραγωγής. Πόσο και πως μπορούν να ανοίξουν απελευθερωτικούς δρόμους? Από το punk diy μέχρι τις καταλήψεις στην Αργεντική, και από το ελπιδοφόρο 1968 μέχρι την ενσωμάτωση στα νέα μοντέλα υπεύθυνης συμμετοχής των εργαζομένων. Η περίπτωση της καλλιτεχνικής παραγωγής.

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σελίδα 1 από 1

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης