Κάλεσμα

The Desire to Heal: Harm Intervention in a Landscape of Restorative Justice and Critical Resistance

Περίληψη

Our Story is Trauma In the fall of 2006, a man approached me in the late evening, shouted “CHINK!” and bashed my head open with a U-bolt bike lock. I was 23 years old at the time. I’m often tempted to consider this to be merely a case of Vincent Chin redux, since the circumstances of my assault—a young Asian-American victim, a stranger as the perpetrator, the trappings of a hate crime, the bludgeoning of the head—are remarkably similar, save one difference: Vincent Chin was killed, and I survived. The significance is not lost on me; indeed, with each day I may still write, still walk, still be present and sustain, the significance rarely ever escapes me. And yet, the more time passes and the more I dwell on it, the difference between Vincent and me—or Sean Bell, or Sanesha Stewart, to name a few—seems less and less apparent. For if Vincent had lived—lived in spite of a baseball bat cracking his skull half a dozen times, mind you—he would have surely found his resulting ‘life’ of exceeding trauma, fear, and despair to be questionable, at best. My own recovery, full of these miserable musings, has similarly made me wonder whether dying, as Vincent had, would have been preferable (i).

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σελίδα 1 από 1

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης