Κάλεσμα

Mapping Pathways within Italian Autonomist Marxism

Περίληψη

Borio, Pozzi and Roggero (eds.) 2005 have characterised operaismo as ‘neither a homogenous doctrinaire corpus, nor a unitary political subject’, but rather ‘multiple pathways with their roots in a common theoretical matrix’. Starting with a diagram drawn up by Primo Moroni in the 1980s, this paper will explore a number of the ways in which those paths might be mapped out, in terms of key categories and projects, above all for the years that follow 1979.

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σελίδα 1 από 1

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης