Κάλεσμα

48 Hours of Common Effort: How Cultural Workers and Political Activists Met and Talked

Περίληψη

48 Hours of Common Effort: How Cultural Workers and Political Activists Met and Talked The entire spectrum of problems connected with the condition of creative workers has recently become the focus of fundamental discussions and reflections on the part of the artistic community as well as a number of leftist political and social activists. These discussions have revealed points of convergence between creative workers and workers engaged in nonstandard forms of employment, which have become more and more widespread in Russia. The search for new ways of regrouping radical leftists, trade unions, and social movements makes new forms of dialogue possible. The 48-Hour May Congress-Commune of Creative Workers was the first initiative to task itself with tackling both theoretically and practically the host of problems connected with the nature of the work done by cultural workers and labor relations in the cultural field.

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σελίδα 1 από 1

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης