Κάλεσμα

The Underground Challenge: Raw Materials, Energy, the World-Economy and Anti-Capitalism

Περίληψη

[This review will appear shortly in Anarchist Perspectives.] A review of: Global Energy Shifts: Fostering Sustainability in a Turbulent Age By Bruce Podobnik (Temple University Press, Philadelphia. 2006), and Globalization and the Race for Resources By Stephen Bunker and Paul Ciccantell (John Hopkins University Press, Baltimore. 2005)

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Dignified and Undignified Rage

Περίληψη

Up there, they intend to repeat their history. They once again want to impose on us their calendar of death, their geography of destruction. When they are not trying to strip us of our roots, they are destroying them. They steal our work, our strength. They leave our world, our land, our water, and our treasures without people, without life. The cities pursue and expel us. The countryside dies and we along with it. Lies become governments and dispossession is the weapon of their armies and police. In the world, we are illegal, undocumented, unwanted. We are pursued. Women, young people, children, the elderly die in death and die in life. And up there they preach to us resignation, defeat, surrender, and abandonment. Down here we are being left with nothing. Except rage. And dignity

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Ενέργεια, εργασία και κοινωνική αναπαραγωγή στην παγκόσμια οικονομία

Περίληψη

Το άρθρο «Ενέργεια, εργασία και κοινωνική αναπαραγωγή στην παγκόσμια οικονομία» συμπεριλαμβάνεται στο συλλογικό τόμο Abramsky, Kolya (Ed) Sparking a Worldwide Energy Revolution – Social Struggles in the Transition to a Post-petrol World (Oakland: AK Press, 2010)

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Beyond Copenhagen: Common Ownership, Reparations, Degrowth and Renewable Energy Technology Transfer

Περίληψη

Changes within the energy sector are speeding up dramatically. A combination of ecological, political, economic and financial factors are converging to ensure that energy production and consumption are set to become central to global political, economic and financial dynamics.

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σελίδα 1 από 1

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης