Κάλεσμα

Building Up an Institution of the Common

Περίληψη

“What was once the factory is now the university” states the international Edu-factory collective, which started off as a mailing list of 500 students, activists and researchers worldwide. They argue that in today’s cognitive capitalism, we have experienced the transformation from organising knowledge from above to the capture and expropriation of common knowledge after it is produced. This appropriation and exploitation of knowledge produced in the common opens up for a possibility that lies in the autonomy of knowledge production. The fact that knowledge today is produced in the common also makes it possible for us to re-appropriate it. The Edu-factory’s attempt to create a global autonomous university is a way of reclaiming such common knowledge. Edu-factory writes, “Theoretical practice is always political practice, and political practice is not only theoretical practice”. They claim that there is no production of knowledge that is not political. Theory is always a field of struggle and in times of “cognitive capitalism,” perhaps one of the most important. We met with Gigi Roggero, one of the initiators of Edu-factory at the Labour of the Multitude conference in Warsaw to talk about Edu-factory, recent university and precarious workers struggles, and ideas of autonomous education.

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σελίδα 1 από 1

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης