Κάλεσμα

The Crisis, Occupy, and other Oddities in the Autumn of Capital

Περίληψη

All over the world, events are keeping up with the pace of a crisis, the end of which was just recently cheerfully proclaimed by people who thought ludicrous amounts of sovereign debt to be the recipe for an economic miracle. By racking up debt to their ears, governments worldwide were able to contain the so-called financial crisis; but then, the rating agencies presented them a bill that they promptly passed on to wage workers. The whole maneuver did not lead to recovery but to an even more menacing state budget crisis, the handling of which through uncompromising austerity measures has aroused anger. Resistance is mounting. We are at the threshold of a social crisis. Those who feel the effects of the governments’ austerity programs in their everyday life are starting to realize ever more clearly that these are not temporarily painful, yet necessary sacrifices. They are becoming aware of the fact that the drastic cuts will not only last for years or even decades, but that their own future is becoming ever bleaker. We are probably at the start of a new era: Ever since society was brought back down to the earth of cold hard economic facts, the culturalist carnival of differences has come to an end. Society’s colorful superstructure has scaled off to reveal, in Orthodox Marxist terms, the drab, universal base. And the crisis has achieved what activists striving to link struggles have been incapable of for decades: millions have taken to the streets simultaneously with the same purpose. All they’re left with is an ever more precarious survival under the reigning conditions. For them, it’s all or nothing.

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Θέσεις για την Κρίση

Περίληψη

Με την κρίση βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στο πραγματικό και το εφικτό, και έρχεται ακόμα πιο έντονα στο προσκήνιο η αντίθεση ανάμεσα σε αξία και αξία χρήσης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Αμερικανού αστυνομικού που κάνει περιπολίες γύρω από τις κατασχεμένες κατοικίες για να διασφαλίσει ότι οι χρεοκοπημένοι πρώην ιδιοκτήτες πράγματι βρίσκονται εκτός κατοικίας, και τη βγάζουν κάτω από μια γέφυρα, ή σε έναν από τους πολλούς καταυλισμούς αστέγων. Μια κοινωνία στην οποία η δύναμη επιβολής του νόμου φροντίζει ώστε η κατοικία να μην εκπληρώνει τον ανθρώπινο σκοπό της είναι προφανώς τρελή, και μόλις οι προλεταριοποιημένοι αναγνωρίσουν στην εικόνα αυτού του αστυνομικού την ουσία της κοινωνίας, ίσως η πορεία της ιστορίας να πάρει μια απρόσμενη τροπή.

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

28 Θέσεις για την Ταξική Κοινωνία

Περίληψη

"Με τις '28 Θέσεις για την Ταξική Κοινωνία' σκιαγραφούμε τις αλλαγές που έχουν ιστορικά υποστεί οι έννοιες προλεταριάτο, ταξική πάλη, επανάσταση, δίχως όμως να χάσουν την εγκυρότητά τους. […] Μια σημαντική έλλειψη αναμφίβολα αποτελεί το γεγονός ότι απουσιάζει η έννοια της κρίσης, κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές στα σημεία που επιχειρούμε να συλλάβουμε τις τωρινές μεταβολές στις ταξικές σχέσεις. Στις 'Θέσεις' εκτίθεται το προσωρινό αποτέλεσμα της συλλογικής μας αυτοκατανόησης. Τις δημοσιεύουμε με την ελπίδα να ξεκινήσει μια ανταλλαγή απόψεων με ανθρώπους που παλεύουν με παρόμοια ερωτήματα." Από το Editorial του 1ου τεύχους του περιοδικού Kosmoprolet.

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σελίδα 1 από 1

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης