Κάλεσμα

Uncertainty and Social Autonomy

Περίληψη

Amid the resurgence of anti-capitalist movements across the globe, the centenary of Lenin's What is to be Done? in 2002 has largely gone unnoticed. Leninism has fallen on hard times - and rightly so. It leaves a bitter taste of a revolution which heroic struggle turned into a nightmare. The indifference to Leninism is understandable. What, however, is disturbing is the contemporary disinterest in the revolutionary project. What does anti-capitalism in its contemporary form of anti-globalization mean if it is not a practical critique of capitalism and what does it wish to achieve if its anti-capitalism fails to espouse the revolutionary project of human emancipation?

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Η Μονιμότητα της Πρωταρχικής Συσσώρευσης: Φετιχισμός του Εμπορεύματος και Κοινωνική Συγκρότηση

Περίληψη

Αυτό το δοκίμιο επιχειρηματολογεί ότι η πρωταρχική συσσώρευση περιγράφει όχι μόνο την περίοδο της μετάβασης που οδήγησε στην ανάδυση του καπιταλισμού. Η πρωταρχική συσσώρευση είναι, στην πραγματικότητα, το θεμέλιο των κεφαλαιοκρατικών κοινωνικών σχέσεων και έτσι η κοινωνική συγκρότηση διαμέσου της οποίας η εκμετάλλευση της εργασίας διατηρείται. Με άλλα λόγια, οι σύγχρονες εξελίξεις της πρωταρχικής συσσώρευσης δεν είναι 'τυχαίες' εξελίξεις. Αντίθετα, η πρωταρχική συσσώρευση είναι ένα αναγκαίο στοιχείο του καπιταλισμού. Το επιχείρημα, λοιπόν, είναι ότι η πρωταρχική συσσώρευση είναι μια μονίμως αναπαραγόμενη συσσώρευση. Είναι η συνθήκη και η προϋπόθεση της ύπαρξης του κεφαλαίου. Εν ολίγοις, η πρωταρχική συσσώρευση είναι μια συνεχώς αναπαραγόμενη συσσώρευση, είτε με όρους ανανεούμενου χωρισμού νέων πληθυσμών από τα μέσα παραγωγής και συντήρησης, είτε με όρους της αναπαραγωγής της μισθωτής σχέσης στις 'θεμελιωμένες' σχέσεις του κεφαλαίου.

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σελίδα 2 από 2

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης