Κάλεσμα

Εμείς επισφαλείς;

Περίληψη

Είναι λίγοι αυτοί που δεν γνωρίζουν ότι ένα ολοένα και αυξανόμενο ποσοστό του εργατικού δυναμικού απασχολείται σε δουλειές περιοδικά και ακανόνιστα. Δεν θα ήθελα, όμως, να ασχοληθώ ακόμα με τη βαρύτητα και το περιεχόμενο του οφθαλμοφανούς, μ’ αυτά τα χιλιοειπωμένα συμπερασμάτα τα οποία επιβεβαιώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας την ανακάλυψη και την κυκλοφορία της επισφαλότητας και οριοθετούν το αξιωματικό πεδίο αυτής της αναμφισβήτητης ανακάλυψης. Θα ήθελα, αντίθετα, να εξετάσω ένα τμήμα της γραμματικής που χρησιμοποιείται σ’ αυτές τις συζητήσεις. Με τη γραμματική μορφή του ουσιαστικού, η «επισφαλότητα» είναι και περισσότερο «βαρειά» ως έννοια και λιγότερο σαφής απ’ ότι τα περισσότερα ουσιαστικά. Αν μπορούμε να πούμε κάτι με βεβαιότητα για την επισφαλότητα, είναι ότι ως έννοια «αμφιρρέπει». Για αρχή, μπορούμε να δώσουμε έμφαση σε μερικές από τις αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος της συζήτησης για την επισφαλή εργασία. Μερικές από αυτές τις αντιθέσεις εντοπίζονται κάτω από διάφορες παροδικές επικεφαλίδες που θέτουν το πλαίσιο για τη διακύμανση μεταξύ ρύθμισης και απορρύθμισης, οργάνωσης και διασποράς, ομογενοποιημένου και απτού χρόνου, εργασίας και ζωής.

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σελίδα 1 από 1

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης